English|صفحه اصلی   | سایت اصلی دانشگاه | تماس با ما   |   امروز: سه شنبه ١٨ مرداد ١٤٠١

معاون آموزشی علوم بالینی :

نام و نام خانوادگی : دکتر فاطمه خردمند

رتبه علمی : دانشیار

رشته تحصیلی : PhD بیوشیمی بالینی

ایمیل : fkheradmand@yahoo.com

تلفن : 32752379 - 044

شرح وظایف : کلیک نمایید