English|صفحه اصلی   | سایت اصلی دانشگاه | تماس با ما   |   امروز: جمعه ٣١ شهريور ١٤٠٢

نام و نام خانوادگی :  ساناز شیری

سمت : کارشناس آموزش انترنی

ایمیل : --- 

شرح وظایف : کلیک نمایید

تلفن : 32770698 - 044 داخلی 215

 

 

نام و نام خانوادگی :  ساناز شیری

سمت : کارشناس آموزش اکسترنی

ایمیل : ---  

شرح وظایف : کلیک نمایید

تلفن : 32770698 - 044 داخلی 215

 

 

 

نام و نام خانوادگی: سحر ملکی مراد اعلی

سمت : کارشناس فیزیوپات

ایمیل : ---

شرح وظایف : کلیک نمایید

 

 

 

نام و نام خانوادگی : شهلا حمزه سلیمانی ساعتلو

سمت : کارشناس آموزش فیزیوپات

ایمیل : ندارد

شرح وظایف : کلیک نمایید