English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ٠٢ مهر ١٤٠٠

   دانلود : سالن_تشریح1.pdf           حجم فایل 108 KB
   دانلود : آزمایشگاه_تحقیقاتی_شماره.pdf           حجم فایل 174 KB
   دانلود : آزمایشگاه_آموزشی_بافت_شناسی.pdf           حجم فایل 109 KB