English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ٠٢ مهر ١٤٠٠

برنامه هفتگی رشته های پزشکی 


- برنامه هفتگی دانشجویان پزشکی بهمن 98 : دانلود

- برنامه هفتگی دانشجویان پزشکی بهمن 99 : دانلود

- برنامه هفتگی دانشجویان پزشکی مهر 99 : دانلود

- برنامه هفتگی دانشجویان پزشکی مهر 1400: دانلود

- برنامه هفتگی دانشجویان پزشکی اتباع خارجی : دانلود