English|صفحه اصلی   | سایت اصلی دانشگاه | تماس با ما   |   امروز: جمعه ١١ فروردين ١٤٠٢

برنامه هفتگی رشته های پزشکی 


- برنامه هفتگی دانشجویان پزشکی بهمن 98 : دانلود

- برنامه هفتگی دانشجویان پزشکی بهمن 99 : دانلود

- برنامه هفتگی دانشجویان پزشکی مهر 99 : دانلود

- برنامه هفتگی دانشجویان پزشکی مهر 1400: دانلود

- برنامه هفتگی دانشجویان پزشکی اتباع خارجی : دانلود