English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٣ مهر ١٤٠٠

برنامه هفتگی رشته پزشکی فیزیوپات


 - برنامه هفتگی دانشجویان پزشکی فیزیوپاتولوژی 1 : دانلود

 - برنامه هفتگی دانشجویان پزشکی فیزیوپاتولوژی 2 : دانلود