English|صفحه اصلی   | سایت اصلی دانشگاه   |   امروز: شنبه ٠٨ مهر ١٤٠٢

برنامه هفتگی رشته پزشکی فیزیوپات


 - برنامه هفتگی دانشجویان پزشکی فیزیوپاتولوژی 1 : دانلود

 - برنامه هفتگی دانشجویان پزشکی فیزیوپاتولوژی 2 : دانلود