English|صفحه اصلی   | سایت اصلی دانشگاه | تماس با ما   |   امروز: پنج شنبه ١٨ خرداد ١٤٠٢

       طبق اهداف در نظر گرفته شده گروه، زمینه ­های تحقیقات در جهت نیل به اهداف از پیش تعیین شده به صورت مطالعات پایه­ای ، 

پیش ­بالینی و بالینی صورت خواهد گرفت. درتحقیقات پایه­ایی روش­های نوین سلولی و مولکولی در جهت بررسی و اکتشاف خواص درمانی سلول ها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.


رسالت آموزشی گروه علوم سلولی کاربردی دانشکده:


1)   تربیت افراد متخصص، مسئولیت پذیر، متعهد و آگاه به مسائل علمی و عملی روز دنیا در زمینه علوم سلولی کاربردی در مقطع دکتری تخصصی (Ph.D.) علوم سلولی کاربردی

2)      ایجاد یک حلقه آموزشی بین بخشی(Interdisciplinary)  سلول درمانی و پزشکی بازساختی در بین گروه های مختلف آموزشی دانشکده های دانشگاه

3)     همکاری  در تدریس دروس مرتبط با کشت سلول، تکنیک های سلولی-مولکولی، سلول های بنیادی و سلول درمانی

4)     برگزاری کارگاههای آموزشی در جهت معرفی پزشکی بازساختی و سلول درمانی در سطح دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی


رسالت پژوهشی گروه علوم سلولی کاربردی دانشکده:


1)     استفاده از سلول­های بنیادی در زمینه درمان بیماری های خاص

2)     مهندسی بافت با پبش برد روش های نوین برای جایگزینی بافت ها از طریق سلول درمانی

3)     سلول درمانی در بیماری های پوستی

4)     ایمونوسل تراپی و ابعاد مرتبط با آن در بیماریهایی مانند سرطان و خودایمنی

5)     مهندسی ژنتیک و سیگنالینگ مولکولی با رویکرد کاربردی و درمانی


رسالت نهایی گروه علوم سلولی کاربردی دانشکده:


1)     همکاری در جهت ایجاد پل ارتباطی بین تحقیقات و آموزش سلول درمانی با بخش درمان

2)     ایجاد قطب سلول های بنیادی و سلول درمانی در استان آذربایجان غربی

3)     ایجاد شبکه آموزشی-درمانی در حیطه پزشکی بازساختی با رویکرد نوآورانه

 

 

   دانلود : چشم_اندازها.pdf           حجم فایل 320 KB