English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٣ مهر ١٤٠٠

مدیر گروه : دکتر رضا ثمره ای

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

ایمیل

رزومه

1

دکتر رضا ثمره ای

دانشیار

دکترای تخصصی گوش وحلق و بینی

drsamarei@yahoo.com

رزومه

2

دکتر پریدخت اسماعیل زاده

استادیار

دکترای تخصصی گوش وحلق و بینی

dr.esmailzadeh.ent@gmail.com

رزومه

3

دکتر امیرسام روشنی زعفرانلو

استادیار

دکترای تخصصی گوش وحلق و بینی

asroshani@gmail.com رزومه