English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٨ مهر ١٤٠٢
-->

آمار بازدید

بازديدکنندگان امروز : 55
بازديدکنندگان این صفحه: 18335
کل بازديدکنندگان : 1860457
بازديدکنندگان آنلاين : 1
آخرین بروزرسانی : 1402/06/07

معرفی اتوماسیون تغذیه

تشکيلات :
اعضای اين اداره فعال تشکيل شده از يک رئيس اداره و کارشناس تغذيه و مسئولين سلفهای تابعه ضمنا کليه کادر داخلی سلفها از نظر بيماريهای واگيردار و انگلی در مراکز بهداشت کنترل شده و دارای کارت تندرستی می باشند .

يکی ديگر از اداره های اقماری معاونت دانشجويی و فرهنگی که وظيفه تامين غذا و فراهم نمودن تغذيه دانشجويان را برعهده دارد،اداره تغذيه مي باشد که با هدف تامين غذا بنحو بسيار مطلوب بر اساس امکانات موجود و با حفظ بخشنامه های اجرايی با استفاده از 3 سلف سرويس نازلو – پرستاری ومامايي و ستاد عمل می کند .( يک سلف نيز در جنب مرکز آموزش پرستاری و بهداشت خوی وجود دارد )
کليه دانشجويان در بدو ورود به دانشگاه بعد از ثبت نام و اخذ برگه انتخاب واحد يک عدد کارت تغذيه کامپيوتری دريافت می کنند که بعد از ثبت نام در سيستم کامپيوتری قابل استفاده برای رزرو ژتون خواهد بود . کليه مراحل از رزرو غذا تا دريافت آن بصورت کامپيوتری انجام می شود . اين کارت به هريک از دانشجويان اين امکان را خواهد داد تا با درنظر گرفتن شرايط زير از يک تا سه هفته برای ناهار و شام خود غذا رزرو کنند .

  • قيمت مصوب برای هر وعده غذای دانشجويی برای سال 1402 برابر 40000 ريال می باشد .
  • دانشجويان بومی می توانند از يک وعده غذای ناهار استفاده نمايند .
  • دانشجويان فقط در ازای ارائه انتخاب واحدامکان دريافت کارت يا تمديد آن را دارند و در غير اين صورت کارت دريافتی در ابتدای هر سال تحصيلی غير قابل استفاده خواهد بود و بايد تمديد گردد .
  • دانشجويان متاهل که همسر آنها دانشجوی اين دانشگاه نباشد دو سری ژتون دريافت می کنند .
  • دانشجويان ميهمان می توانند با رعايت بند 2 کارت دريافت کنند .

 

ژتون ميهمان :
به کارمندان و يا دانشجو يانی که هزينه غذای آنها بصورت آزاد حساب و پرداخت گردد داده می شود .

کارت مفقودی :
دانشجويان يا همکارانی که کارت تغذيه خود را مفقود نمايند با مراجعه به اداره تغذيه و ارائه درخواست صدور کارت مجدد , و غير فعال کردن کارت قبلی اقدام می نمايند .که در اين حالت با اخذ بها ء 200000 ريال کارت المثنی صادر می گردد .

کليه خدمات داخلی سلفها از جمله خريد و پخت و پز و تقسيم غذا ها چه در سلفها و چه در خوابگاهها ( بصورت شام ) بصورت پيمانکاری اداره می شود .

تحويل غذا :
کليه سرويسهای اين اداره (ناهار ) در سلفها از ساعت 12 الی 14:30 و شام در داخل خوابگاهها توزيع می گردد برای تحويل ناهار آوردن کارت تغذيه الزامی است و بدون آن تحويل غذا امکان نخواهد داشت . تحويل غذا در خوابگاه بوستان که خوابگاه پرجمعيتی می باشد بصورت کامپيوتری بوده و در مابقی خوابگاهها از طريق ليست تحويل داده می شود .