20:54:55 - 25 تیر 1403

دانشکده پزشکی

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

آزمایشگاه:     پاتولوژی 

نام و نام خانوادگی  مسئول :  دکتر مریم پور حیدر

                                                                   دکترای تخصصی بافت شناسی

عکس

کارشناسان آزمایشگاه: دکتر مریم پورحیدر دکترای تخصصی بافت شناسی

تجهیزات آزمایشگاه :

      میکروسکوپ نوری به تعداد 46 عدد Leitz     HM-LUX

 

      دستگاه ویدیو پروژکتور یک عدد Infocus  

 

       دستگاه اسلاید یک عدد

Kindermann color Germany      

 

      دستگاه میکروپروژکتور یک عدد

Leitz Tele –PROMAR 500     

 

      کامپیوتر

 

      کپسولهای ضد حریق 4 عدد پودری

 

      کپسولهای ضد حریق 3 عدد گاز CO2

 

      لامهای آموزشی درس پاتولوژی عمومی و اختصاصی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نحوه ارزشیابی دروس عملی

موارد مورد ارزیابی

نمره

   1- نمره حضور فعال وغیبت از کلاس

 

 

2-گزارش کار آزمایشگاه شامل تصویر میکروسکوپی لامها در دو بزرگنمایی وتوضیحات مربوطه

 

3- نمره امتحان عملی پایان ترم :

         -تشخیص لام

         -مارکرهای تشخیصی لام

 

2 نمره از 20 نمره

 

 

3 نمره از 20 نمره

 

 

       15   نمره از 20

    تشخیص هر لام 5/0 نمره

  هر مارکر 25/0 نمره

تنظیمات قالب