21:17:35 - 25 تیر 1403

دانشکده پزشکی

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

معاون اداری و مالی :

نام و نام خانوادگی : دکتر رضا اکبری

رتبه علمی : استادیار

رشته تحصیلی : Ph.D باکتری شناسی پزشکی

ایمیل : ---

شماره تماس : ---

شرح وظایف : کلیک نماییدمعاون آموزشی علوم پایه :

نام و نام خانوادگی : دکتر سحر مهرانفر

رتبه علمی : استادیار

رشته تحصیلی : MD-PhD پزشکی مولکولی

ایمیل : mehranfar.s@umsu.ac.ir

شماره تماس : 32780800 - 044

شرح وظایف : کلیک نماییدمعاون تحقیقات و فناوری :

نام و نام خانوادگی : دکتر لیلا چوداری

رتبه علمی : استادیار

رشته تحصیلی : فیزیولوژی پزشکی

ایمیل 1 : lchodari@yahoo.com

ایمیل 2 : chodari_l@umsu.ac.ir

شماره تماس : 32780800 - 044

شرح وظایف : کلیک نماییدمعاون آموزشی علوم بالینی :

نام و نام خانوادگی : دکتر توحید کرمی

رتبه علمی : استادیار

رشته تحصیلی :  فلوشیپ بیهوشی کودکان

ایمیل : ---

شماره تماس : 32780800-044

شرح وظایف : کلیک نمایید

 

 

مدیر تحصیلات تکمیلی و امور دستیاری :

نام و نام خانوادگی : دکتر رعنا حسینی

رتبه علمی : استادیار

رشته تحصیلی : متخصص پزشکی اجتماعی

ایمیل : hosseini.r@umsu.ac.ir

شماره تماس : 32780800-044

شرح وظایف : کلیک نمایید

 

 

مسئول آموزش دوره پزشکی عمومی :

نام و نام خانوادگی : دکتر سحر مهرانفر

رتبه علمی : استادیار

رشته تحصیلی : MD-PhD پزشکی مولکولی

ایمیل : mehranfar.s@umsu.ac.ir

شماره تماس : 32770894-044   داخلی : 333

شرح وظایف : کلیک نمایید

 

 

مسئول دفتر توسعه آموزش پزشکی :

نام و نام خانوادگی : دکتر ندا عابدپور

رتبه علمی : استادیار

رشته تحصیلی : دکترای تخصصی علوم تشریحی

ایمیل : abedpour.n@umsu.ac.ir

شماره تماس : 32780803-044

شرح وظایف : کلیک نمایید

 

 

دبیر اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی :

نام و نام خانوادگی : دکتر مهسا بهنمون

رتبه علمی : استادیار

رشته تحصیلی : دکترای تخصصی پزشکی/بیماریهای قلب و عروق

ایمیل : ---

شماره تماس : 32752372-044

شرح وظایف : کلیک نمایید

 

تنظیمات قالب