21:15:39 - 25 تیر 1403

دانشکده پزشکی

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی :  دکتر مهسا بهنمون
مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی پزشکی/بیماریهای قلب و عروق

سمت :دبیر اعتباربخشی دوره پزشکی عمومی

پست الکترونیک :  ---

رزومه:  CV 

تنظیمات قالب