22:13:49 - 25 تیر 1403

دانشکده پزشکی

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

تاریخچه دانشکده پزشکی ارومیه

 

جوزف کاکران یکی از فرزندان میسیونرهای مهاجر در سال 1855 م درشهر ارومیه به دنیا آمد وی پس از طی دوران کودکی و تحصیلات دبیرستان به آمریکا عزیمت نمود و بعد از اتمام تحصیلات عالیه پزشکی به زادگاهش  ارومیه  بازگشت  و  به  فکر  تاسیس  بیمارستان و دانشکده پزشکی افتاد در سال 1878 م مطابق 1257 ه- ش با همیاری سایر همکاران خود شروع به احداث ساختمان بیمارستان بزرگی به ظرفیت یکصد تحتحواب کرد این بیمارستان 2 سالن عمومی برای امراض غیر واگیر دار و پنج اطاق کوچک برای امراض واگیر دار و دواتاق برای جراحی و یک اتاق بزرگ برای داروخانه داشت درپیش درگاهی ساختمان بیمارستان زیر زمین بزرگی برای تشریح و سردخانه ساخته شد . احداث بیمارستان در سال 1879 به پایان رسید و دکتر کاکران درطول این مدت درساختمانی که در محل فعلی دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه واقع بود مشغول خدمات درمانی و بهداشتی مردم ارومیه بود.

پس از تکمیل ساختمان بیمارستان و تجهیز آن به دلیل کمبود کادر درمانی و بهداشتی بیمارستان ، دکتر کاکران به فکر ایجاد مدرسه عالی طب افتاد و ساختمانی به همین منظور در نزدیکی بیمارستان مخصوص دانشکده پزشکی تاسیس کرد این ساختمان همان ساختمان چوبی معروف است که هنوز در دانشگاه ارومیه با سایر ساختمانهای دیگر باقی است دانشجویان مدرسه عالی طب پس از طی دوره های نظری و عملی درطول پنج سال به درجه دکترای عالی طب نائل می آمدند بطوریکه اولین فازغ التحصیلان آن مدرسه 27 نفر بودند که در شهرهای آذربایجان به کار طبابت پرداختند.

 

 

دانشکده پزشکی از سال 1356 ه.ش به عنوان یکی از واحدهای آموزشی دانشگاه ارومیه تحت پوشش وزارت فرهنگ و آموزش عالی با پذیرش 48 نفر دانشجوی رشته پزشکی فعالیت خود راآغاز نمود و در سال 1365 ه.ش پس از تصویب قانون تشکیل وزارت بهداشت و درمان واموزش پزشکی این دانشکده وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه گردید.

                                                          

 

تنظیمات قالب