21:35:07 - 25 تیر 1403

دانشکده پزشکی

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
 
نام و نام خانوادگی : خانم لیدا سجودی
رشته تحصیلی : مدیریت برنامه ریزی آموزشی
مرتبه علمی : فوق لیسانس
پست الکترونیکی : ---
شماره تماس : 32755002-044
 
 

شرح وظایف:

- تنظیم برنامه روزانه تشکیل کلاس های آموزشی و نظارت بر تشکیل کلاسها

- انجام انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود و رفع مشکلات (انتخاب واحد، حذف و اضافه، حذف اضطراری، حذف ترم) دانشجویان تمامی رشته مقاطع

- بررسی و تایید گواهی ها و فرم های مختلف آموزشی دانشجویان در سامانه سبا و فرم های دستی اعم از: گواهی اشتغال به تحصیل ، تسویه حساب خارجی، تطبیق درس، معرفی به استاد، اصلاح سوابق، گواهی اعلام رتبه، دانشنامه و ریز نمرات، میهمانی و انتقالی، ارفاق سنوات، حذف اضطراری، حذف ترم، شرکت در آزمون ارشد ودکترا ، تسویه حساب داخلی، انصراف ازتحصیل ، مرخصی تحصیلی، فراغت از تحصیل، کارت دانشجویی المثنی

- انجام مکاتبات اتوماسیونی مورد نیاز از جمله: درخواست خوابگاه، فعال شدن سامانه ارزشیابی اساتید، دروس هم نیاز، صدور حکم دانشجویان دکترا، درخواست کد کاربری ، گواهی تدریس، قانون حذف دفتر مرکز گسترش، بازگشت به تحصیل، حذف پزشکی، ارسال آمار، خروج از کشور

- بررسی برنامه امتحانات طبق تقویم آموزشی و انجام برنامه ریزی های مورد نیاز در خصوص کلاسها و مراقبین جهت برگزاری آزمون های میانترم و پایان ترم به نحو احسن، اطلاع رسانی تاریخ امتحانات به دانشجویان ، نظارت برتعریف امتحانات در سامانه سبا، نظارت بر جمع آوری سوالات امتحانی و تکثیر سوالات، نظارت بر برگزاری امتحانات، هماهنگی با واحد IT، نظارت بر انجام تحلیل آزمون

- نظارت برتعریف گروههای درسی و ویرایش اطلاعات دروس قبل از شروع هر ترم جهت انتخاب واحد دانشجویان و انجام ویرایش های لازم در خصوص درخواست درس دانشجویان

- هماهنگی با گروه های داخلی دانشکده و سایر دانشکده ها و ارسال درخواست دروس جهت برنامه ریزی های هر نیمسال

 

- بررسی دوره ای اطلاعات موجود بر روی وب سایت دانشکده و انجام اصلاحات مربوطه و تهیه اطلاعات به روز جهت بارگذاری مطالب مربوط به واحد آموزش

- راهنمایی اساتید و دانشجویان و ارباب رجوعان درخصوص آئین نامه ها و مقررات آموزشی

- بررسی سامانه نقل و انتقالات و میهمانی و ارسال نظریه دانشکده به اداره کل آموزش

- انجام امور مربوط به فراغت از تحصیل دانشجویان هر سه مقطع

- انجام مکاتبات مربوط به برگزاری آزمون جامع و هماهنگی های لازم در خصوص مکان و مراقبین و حضور و غیاب دانشجویان و ارسال نمرات به اداره کل آموزش

- بررسی وضعیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت صدور تاییدیه دفاع از پایان نامه ویا شرکت در آزمون جامع

- نظارت بر انجام ارزشیابی اساتید (EDO) و تهیه بایگانی کاربردی از کلیه اطلاعات و مدارک مورد نیاز (به صورت سیستمی و دستی)

- نظارت برحسن انجام کلیه امور کارشناسان آموزش، تقسیم کار، ایجاد نظم و هماهنگی بین آن ها

- انجام کلیه فعالیتهای مورد نیاز در خصوص آموزش مجازی

- تهیه بایگانی کاربردی از آئین نامه ها و دستورالعمل های آموزشی، دستورالعمل های سامانه سبا، نامه ها، فرم های خام، آموزش مجازی، سرفصل های آموزشی، برنامه های ترمیک، پرونده های دانشجویی ، اساتید

- اطلاع رسانی در خصوص نامه ها و آئین نامه های جدید معاونت آموزشی به اساتید و دانشجویان در گروه های واتساپی و بر روی سایت دانشکده

- تهیه گزارش ها و آمارهای آموزشی مورد نیاز داخلی و خارجی

تنظیمات قالب