22:38:22 - 28 خرداد 1403

دانشکده پزشکی

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
نام و نام خانوادگی : دکتر سحر مهرانفر
رشته تحصیلی : MD-PhD پزشکی مولکولی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: mehranfar.s@umsu.ac.ir
شماره تماس : 32780800-044
CV  Google Scholar
 
تنظیمات قالب