21:08:56 - 25 تیر 1403

دانشکده پزشکی

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

اعضاء شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

سمت

1

دکتر محمد مجیدی

ریاست دانشکده

رئیس شورا

2

دکتر رعنا حسینی

مدیر تحصیلات تکمیلی و امور دستیاری

عضو شورا

3

دکتر توحید کرمی

معاونت آموزشی علوم بالینی

عضو شورا

4

دکتر سحر مهرانفر

معاونت آموزشی علوم پایه

عضو شورا

5

دکتر لیلا چوداری

معاونت پژوهشی دانشکده

عضو شورا

6

دکتر شهرام خادم وطن

معاون اداری و مالی

عضو شورا

7

دکتر سحر مهرانفر

مسئول دوره پزشکی عمومی

عضو شورا

8

لیدا سجودی

رئیس آموزش

دبیر شورا

9

دکتر احد زینالی

مدیر گروه فیزیک پزشکی

عضو شورا

10

دکتر یوسف رسمی

مدیر گروه بیوشیمی بالینی

عضو شورا

11

دکتر شیوا روشن میلانی

مدیر گروه فیزیولوژی

عضو شورا

12

دکتر مرتضی متذکر

مدیر گروه میکروب شناسی

عضو شورا

13

دکتر رسول انتظار مهدی

مدیر گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی

عضو شورا

14

دکتر غلامحسین فرجاه

مدیر گروه علوم تشریح

عضو شورا

15

دکتر سعید قوام زاده

مدیر گروه علوم تغذیه

عضو شورا

16

دکتر شهرام خادم وطن

مدیر گروه قارچ و انگل شناسی

عضو شورا

17

احسان طباخی

کارشناس امور پژوهش

عضو شورا

18

دکتر جاوید فریدونی

سرپرست شعبه بین الملل

عضو شورا

19

مرتضی فتح الهی

کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده

عضو شورا

20

سحر ملکی

کارشناس ارشد تحصیلات تکمیلی دانشکده

عضو شورا

 

 

شرح وظایف شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده :

- همکاری با مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوبات شورای دانشگاه، تصمیمات هیأت رئیسه و آیین نامه ها و برنامه های مصوب

- انجام کلیه وظایف مندرج در آیین نامه های آموزشی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته در دانشکده

- نظارت بر نحوه اجرای برنامه های درسی و دیگر فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره کارشناسی ارشد

- تدوین و پیشنهاد برنامه های مختلف آموزشی در دوره های کارشناسی ارشد بر اساس برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی.

- بررسی کیفیت آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشکده و بررسی کیفیت آموزش اساتید در این دوره ها.

- بررسی شرایط و سوابق تحصیلی اساتید جهت تدریس و راهنمایی پایان نامه های دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد.

- نظارت بر مراحل اجرایی پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد.

- تدوین آیین نامه اجرایی پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در چهارچوب برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی.

- تصویب عناوین و طرح پیشنهادی پایان نامه های دوره های کارشناسی ارشد.

- دریافت و نظارت بر گزارش مکتوب هر سه ماه پیشرفت کار پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد.

- تعیین اعضاء هیأت داوران برای شرکت در جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد.

- بررسی و پیشنهاد تأسیس رشته و دوره های تکمیلی جدید به دانشگاه.

- برآورد ظرفیت پذیرش دانشجوی جدید در دوره های تحصیلات تکمیلی و ارائه آن به دانشگاه

- بررسی و اظهار نظر درباره مسائل ارجاع شده به شورا.

- طرح و رسیدگی به مشکلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد.

- موافقت با فرصت تحصیلی اضافی/ مرخصی تحصیلی/ مهمان شدن دانشجویان کارشناسی ارشد در چهارچوب آیین نامه آموزشی دوره تحصیلات تکمیلی و ارسال آن به دانشگاه جهت طرح در شورای آموزشی

- بررسی قوانین و مقررات تصویب شده در مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی و ارایه پیشنهادات لازم برای اصلاح و رفع موارد ابهام موجود در مصوبات

- تصمیم گیری و انجام هماهنگی های لازم جهت برگزاری امتحان جامع دانشجویان دکترای تخصصی PhD

- تصمیم گیری و انجام هماهنگی های لازم در برگزاری آزمون ارتقاء سالیانه دستیاران

- تصمیم گیری در مورد امور مربوط به دانشجویان دوره دکترای تخصصی PhD متقاضی فرصت مطالعاتی.

 

 

آخرین تنظیم و ویرایش: 1402/6/30

تنظیمات قالب