22:20:48 - 25 تیر 1403

دانشکده پزشکی

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

شورای آموزش در دانشکده پزشکی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

سمت

 

1

دکتر محمد مجیدی

 

رئیس دانشکده

رئیس شورا

2

دکتر سحر مهرانفر

 

معاون آموزشی پایه

عضو شورا

3

دکتر توحید کرمی

 

معاون آموزش علوم بالینی

عضو شورا

4

دکتر رعنا حسینی

 

مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده

عضو شورا

5

دکتر ندا عابد پور

 

مسئول اعتباربخشی و EDO

عضو شورا

6

دکتر رضا حاجی زاده

 

مسئول امور هیات علمی

عضو شورا

7

لیدا سجودی

 

رئیس اداره امور آموزشی و دانشجویی

دبیر شورا

8

آرزو بهبودیان

 

مسئول برنامه ریزی درسی

عضو شورا

9

ساناز شیری

 

کارشناس کارآموزی و کارورزی

عضو شورا

10

شهلا حمزه سلیمانی ساعتلو

 

کارشناس آموزش فیزیوپات

عضو شورا

11

نسیم شهر آشوب

 

کارشناس آموزش علوم پایه

عضو شورا

12

نوشین جواد زاده

 

کارشناس آموزش علوم پایه

عضو شورا

13

مرتضی فتح الهی

 

کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده

عضو شورا

14

سحر ملکی

 

کارشناس ارشد تحصیلات تکمیلی دانشکده

عضو شورا

تنظیمات قالب