22:04:15 - 25 تیر 1403

دانشکده پزشکی

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

اعضاء شورای اداری دانشکده پزشکی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

پست سازمانی

سمت

1

دکتر محمد مجیدی

 

ریاست دانشکده

رئیس شورا

2

---

 

معاونت اداری مالی دانشکده

عضو شورا

3

دکتر توحید کرمی

 

معاونت آموزشی علوم بالینی

عضو شورا

4

دکتر سحر مهرانفر

 

معاونت آموزشی علوم پایه

عضو شورا

5

دکتر لیلا چوداری

 

معاونت پژوهشی دانشکده

عضو شورا

6

دکتر رعنا حسینی

 

مدیر تحصیلات تکمیلی و امور دستیاری

عضو شورا

7

دکتر ندا عابد پور

 

مسئول اعتباربخشی و EDO

عضو شورا

8

مهندس جواد بهکامی

 

رئیس امور عمومی دانشکده

دبیر شورا

9

لیدا سجودی

 

رئیس آموزش

عضو  شورا

10

مهندس شیخی

 

حراست دانشکده پزشکی

عضو شورا

11

مهندس هادی کارآمد ثانی

 

عامل مالی دانشکده پزشکی

عضو شورا

12

مهندس علی احمدی

 

کارشناس IT دانشکده

عضو شورا

 

تنظیم و ویرایش: 1402/6/30

تنظیمات قالب