18:19:25 - 29 تیر 1403

دانشکده پزشکی

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

تاریخچه گروه:

گروه فیزیک پزشکی تا قبل از سال 1389 در قالب گروه ترکیبی فارماکولوژی، فیزیک پزشکی در دانشکده پزشکی به فعالیت می پرداخت. این گروه در سال 1389 از گروه فارماکولوژی جدا شد و  بصورت مستقل فیزیک پزشکی در دانشکده پزشکی مشغول فعالیت گردید. از سال 1390 با کسب مجوز از شورای گسترش مشغول پذیرش و آموزش دانشجویان تحصیلات تکمیلی فیزیک پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد گردیده است. این گروه از سال 1390 تاکنون همکاری صمیمانه ای با متخصصین فیزیک پزشکی گروه تصویربرداری دانشکده پیراپزشکی این دانشگاه داشته و بصورت هماهنگ ، هر دو گروه در آموزش دانشجویان تحصیلات تکمیلی در کنار هم مشغول فعالیت می باشند.

گروه فیزیک پزشکی دارای یک کارشناس غیر هیأت علمی با مدرک کارشناسی فیزیک کاربردی و یک آزمایشگاه آموزشی و یک آزمایشگاه پژوهشی می باشد .

آزمایشگاه آموزشی مجهز به تجهیزات آموزشی اپتیکی ، صوت و فراصوت  ، تجهیزات مربوط به آزمایشات عملی فیزیک عمومی و نیز منابع پرتوزا و سنجش پرتوی لازم برای آموزش دانشجویان رشته مقطع های مختلف موجود در دانشگاه می باشد.

آزمایشگاه پژوهشی گروه نیز مجهز به سیستم های کنترل کیفی دستگاههای تصویربرداری ، دستگاه خوانش دزیمترهای TLD(TLD-Reader)، دستگاه Survey-meter ، یک دستگاه سونوگرافی تشخیصی، لیزر هلیوم نئون و دستگاه مولد فراصوت درمانی می باشد.

این گروه در قالب طرح های پژوهشی مشترک با سایر گروههای آموزشی علوم پایه دانشکده مشغول همکاری  بوده و با توجه به همکاری  این گروه با بخش های بالینی مرتبط من جمله بخش های رادیولوژی ، پزشکی هسته ای و پرتودرمانی همچنین با دانشکده های دیگر من جمله گروه تصویربرداری دانشکده دندان پزشکی ،  از  پتانسیل های بالای پژوهشی و فعالیت های بین گروهی برخوردار است که بعضاً این فعالیت ها در قالب طرح های پژوهشی مشترک بالفعل نیز گردیده اند.

 

 

 

تنظیمات قالب