20:36:07 - 25 تیر 1403

دانشکده پزشکی

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

نام و نام خانوادگی: دکتر ندا عابدپور

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی علوم تشریحی

سمت : مسئول دفتر توسعه آموزش پزشکی

پست الکترونیک :  abedpour.n@umsu.ac.ir

رزومه : Curriculum Vitae

تنظیمات قالب