21:48:20 - 25 تیر 1403

دانشکده پزشکی

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
نام و نام خانوادگی : دکتر رعنا حسینی
رشته تحصیلی : متخصص پزشکی اجتماعی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی : hosseini.r@umsu.ac.ir
شماره تماس : 32752379-044
رزومه سامانه علم سنجی
 

شرح وظایف:

تنظیمات قالب