20:58:45 - 25 تیر 1403

دانشکده پزشکی

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
نام و نام خانوادگی : دکتر رویا نادری
رشته تحصیلی : فیزیولوژی پزشکی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی : naderi.r@umsu.ac.ir
 

شرح وظایف:


تنظیمات قالب