20:56:38 - 25 تیر 1403

دانشکده پزشکی

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
نام و نام خانوادگی : آقای جواد بهکامی
رشته تحصیلی : زیست شناسی
پست الکترونیکی: behkami.javad@gmail.com
شماره تماس : 3280802-044  
 

شرح وظایف:

- پیگیری تامین و ارائه خدمات رفاهی کارکنان (بن غیرنقدی، وجه لباس، اردوهای مسافرتی و زیارتی و ...)

- تهیه و پیشنهاد طرحهای لازم خدمات رفاهی در جهت ارتقاء سطح انگیزش کارکنان و نظارت برحسن اجرای آنها

- انجام امور اجرایی دبیرخانه شورای تسهیلات رفاهی 

- تهیه و تدوین طرحهای لازم بمنظور رفاه کارکنان و خانواده آنها در چهارچوب سیاستهای دانشگاه

- پیگیری تامین و ارائه خدمات رفاهی، تفریحی، درمانی، ورزشی و امثالهم برای کارکنان در چارچوب مقررات مربوطه

- پیگیری و هماهنگی تنظیم و تمدید قراردادهای مرتبط با خدمات رفاهی و بیمه‌ای پرسنل با هماهنگی مسئولین مربوطه

- ایجاد و به روز رسانی بانک اطلاعات بیمه های اشخاص اعضا

- ثبت و دریافت خسارت از بیمه و معرفی‌نامه‌ها در بانک مربوط به منظور استخراج و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات قراردادهای منعقد شده در پایان موعد آنها.

- پیگیری و هماهنگی امور رفاهی بیمه‌ای مربوط به بازنشستگان

تنظیمات قالب