20:13:47 - 25 تیر 1403

دانشکده پزشکی

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
 
نام و نام خانوادگی : آقای قادر کریمی
رشته تحصیلی : ---
پست الکترونیکی: ---
شماره تماس : 32770397-044 داخلی 296
 

شرح وظایف:

 

- گرفتن دستورات لازم از مقام ما فوق .

- بررسی و کنترل برگه های دریافتی به منظور حصول اطمینان از کامل بودن مطا لب .

- تحویل مواد، ضایعات، محصولات و لوازم یدکی مورد نیاز و اخذ آنها بر اساس برگ درخواست کالا ..

- بایگانی اوراق و نسخه ها ی مربوطه و ارسال نسخه های لازم به  واحدهای زیر ربط .

- رعایت اصول ایمنی و حفاظتی  در انبار.

- رسید نمودن کالا وارده و شمارش اقلام و چک گردن با مدارک مربوط کالای وارده به انبار .

- نگهداری موجودی کالا و شارژ انبار .

- ارائه گزارش موجودی انبار مواد اولیه، تولیدی و سایر بصورت روزانه

- درخواست مواد اولیه بر اساس کاردکس انبار از واحد بازرگانی

- رعایت سیستم چیدمان مواد و محصولات در انبار

- کلیه مسئولیت ها و انجام وظایف محوله از طرف مدیر ارشد و مربوطه

تنظیمات قالب