21:36:57 - 25 تیر 1403

دانشکده پزشکی

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
 
نام و نام خانوادگی : خانم آرزو بهبودیان
رشته تحصیلی : برنامه ریزی آموزشی
مرتبه علمی : فوق لیسانس
پست الکترونیکی : arezoo.behboodian@yahoo.com
شماره تماس : ---
 

شرح وظایف:

تنظیمات قالب