22:05:29 - 25 تیر 1403

دانشکده پزشکی

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
 
نام و نام خانوادگی : آقای محمد علی جعفرلو
رشته تحصیلی : کارشناسی حسابداری
پست الکترونیکی: ---
شماره تماس : 32780803-044
 

شرح وظایف:

  1. - تهیه وسایل لازم جهت انجام امور خدماتی
  2. - تهیه مواد بهداشتی مناسب جهت انجام امور بهداشتی خدماتی
  3. - ارائه آموز های دوره ای به نیروهای خدماتی جهت انجام صحیح امور خدماتی
  4. - ارائه آموزش های دوره های به نیروهای خدماتی جهت برخورد صحیح و مناسب با کارکنان و ارباب رجوع
  5. - مدیریت واحد و یکپارچه بر نیروهای خدماتی
  6. - توجیح نیروهای خدماتی جهت ارتباط با اشخاص ثالث جهت انجام امور خدماتی
  7. - بازرسی و نظارت مستمر بر نحوه ارائه خدمات نیروهای خدماتی
تنظیمات قالب