20:52:42 - 25 تیر 1403

دانشکده پزشکی

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
نام و نام خانوادگی : دکتر رضا اکبری
رشته تحصیلی : Ph.D باکتری شناسی پزشکی
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی: ---
شماره تماس : ---
CV  Google Scholar
 

شرح وظایف:

تنظیمات قالب