21:29:41 - 25 تیر 1403

دانشکده پزشکی

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
نام و نام خانوادگی : آقای جواد بهکامی
رشته تحصیلی : زیست شناسی
پست الکترونیکی: behkami.javad@gmail.com
شماره تماس : 3280802-044  
 

شرح وظایف:

تنظیمات قالب