22:00:44 - 25 تیر 1403

دانشکده پزشکی

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی : دکتر محمد مجیدی
رشته تحصیلی : فلوشیپ سم شناسی ، بالینی و مسمومیت ها
مرتبه علمی : دانشیار
پست الکترونیکی:mohammad.majidi57@yahoo.com
شماره تماس : 32752375-044
CV Google Scholar
 

شرح وظایف:
- اجرای آئین نامه ها و مقررات آموزشی مصوب.
- برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روشهای اجرائی لازم جهت اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه.
- نظارت بر اجرای برنامه های آموزشی گروهها و کوشش در جهت حل مشکلات آموزشی آنها.
- تهیه و تنظیم سیاستهای آموزشی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده.
- نظارت بر کلیه فعالیتهای آموزشی دانشجویان دوره های کارشناسی.
- رسیدگی به تخلفات آموزشی دانشجویان از طریق کمیته انظباطی.
- ارزشیابی عملکرد آموزشی سالیانه اعضای هیات علمی و کادر آموزشی دانشکده بمنظور ارتقاء کیفیت فعالیت آنها.
- نظارت بر حسن اجرای دوره های آزاد و کوتاه مدت آموزشی و شبانه با هماهنگی مدیران ذیربط سازمان مرکزی دانشگاه.
- ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران ذیربط حوزه معاونت آموزشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستورالعمل های آموزشی مصوب.
- نظارت بر کلیه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری.
- تشکیل منظم جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده.
- ارزیابی فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی.
- ایجاد ارتباط وهماهنگی با مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهت اجرای ضوابط و مقررات مربوط.
- نظارت بر اجرای آزمونهای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری.
- شرکت در جلسات شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و انعکاس نتایج آن در دانشکده.

تنظیمات قالب