22:16:15 - 25 تیر 1403

دانشکده پزشکی

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی : آقای مرتضی فتح الهی

رشته : فوق لیسانس مدیریت آموزشی

سمت : کارشناس تحصیلات تکمیلی و امور دستیاری

ایمیل : fathollahi.m@umsu.ac.ir

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: خانم سحر ملکی

سمت : کارشناس مقطع ارشد و PH.D

ایمیل : ---

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: الناز زینالی

سمت : کارشناس برنامه ریزی

ایمیل : ---

 

 

 

شرح وظایف :

 

 • - پیگیری مراحل مختلف در ارتباط با پایان نامه دانشجویان از مرحلهانتخاب موضوع، تصویب، دریافت گزارش پیشرفت.
 • - بررسی درخواست های دانشجویی و مدارک مربوط به آن، جهت طرح در شورا
 • - راهنمایی دانشجویان در خصوص انجام مراحل پژوهشی( از انتخاب استاد راهنما تا دفاع نهایی
 • - به روز رسانی قوانین و مقررات موجود در حوزه تحصیلات تکمیلی
 • - پاسخ گویی و راهنمایی به اعضا هیت علمی در خصوص مسائل مربوط به انجام پایان نامعه
 • - کنترل و پیگیری پوشه های دفاع نهایی
 • - چک کردن موارد تایپ شده، و چک اصلاحات پیشنهادی جلسات دفاعپروپوزال و پایان نامه
 • - تهیه فرم های مربوط به فرایند انجام پایان نامعه و پیگیری جهت قرار گرفتن در سایت
 • - تهیه نامه به ناظرین و داوران دفاع از پروپوزال و پایان نامه
 • - تنظیم، مکاتبات به مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه نسبت به معرفی ناظر منتخب شورای تحصیلا تکمیلی دانشگاه
 • - چک و دریافت نامه ها، مقاله های داخلی و خارجی دانشجویان کارشناسی ارشد.
 • - هماهنگی کلیه جلسات اعم از جلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده، جلسات پروپوزال و دفاع نهایی پایان نامه
 • - تنظیم و برنامه ریزی جلسات مختلف تحصیلات تکمیلی
 • - تنظیم صورت جلسات تحصیلات تکمیلی
تنظیمات قالب