21:50:15 - 25 تیر 1403

دانشکده پزشکی

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

اعضاء کمیته ارزیابی پیشرفت تحصیلی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

سمت

 

1

دکتر محمد مجیدی

رئیس دانشکده

رئیس کمیته

2

دکتر سحر مهرانفر

معاونت آموزشی علوم پایه

عضو کمیته

3

دکتر توحید کرمی

معاونت آموزشی علوم بالینی

عضو کمیته

4

دکتر رعنا حسینی

مدیر تحصیلات تکمیلی و اموردستیاری

عضو کمیته

5

دکترغلامحسین فرجاه

مدیر گروه علوم تشریح

دبیر کمیته

6

لیدا سجودی

رئیس اداره امور آموزشی و دانشجویی

عضو کمیته

7

آرزو بهبودیان

مسئول برنامه ریزی درسی

عضو کمیته

تنظیمات قالب