18:05:09 - 29 تیر 1403

دانشکده پزشکی

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

 • دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1365 از دانشگاه ارومیه جدا شده است. تنها عضو هیات علمی رشته اپیدمیولوژی قبل از ایجاد گروه، اقای دکتر سالاری بودند که ایشان در حال حاضر با درجه دانشیاری بازنشسته شدند . آقای دکتر قره آغاجی متخصص آمار زیستی بعنوان اولین فرد با تخصص آمار در سال 1376 جذب دانشگاه شدند و محل اسقرار اعضاء قبل از ایجاد گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی  در گروه پزشکی اجتماعی دانشکده پزشکی بوده است. گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از سال 1390 با پیوستن آقای دکتر خلخالی متخصص آمار زیستی از گروه پزشکی اجتماعی منفک و بصورت گروه مستقل در دانشکده پزشکی شروع به فعالیت نموده است. آقای دکتر انتظارمهدی متخصص اپیدمیولوژی بعنوان اولین فرد در سال 1394 با گروه همکاری خود را آغاز نموده است. در سال 1386 ، اولین دوره دانشجویان کارشناسی ارشد اپیدمیولوژی پذیرش شدند.

 

همکاران گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی  

 1. دکتر شاکر سالاری لک: دانشیار اپیدمیولوژی (بازنشسته)
 2. دکتر رسول قره آغاجی اصل: استاد آمار زیستی
 3. دکتر حمیدرضا خلخالی: استاد آمار زیستی
 4. دکتر رسول انتظار مهدی: دانشیار اپیدمیولوژی(مدیرگروه)
 5. دکتر جواد رسولی: استادیار اپیدمیولوژی(معاون آموزشی گروه)
 6. دکتر سیما مسعودی: استادیار اپیدمیولوژی(معاون پژوهشی گروه)
 7. دکتر محمد حیدری: استادیار اپیدمیولوژی
 8. دکتر وحید علینژاد:  استادیار آمار زیستی
 9. دکتر بابک حسنلوئی: استادیار اپیدمیولوژی
 10. خانم سعیده داور کارشناس ارشد آمار زیستی- کارشناس گروه
تنظیمات قالب