21:46:57 - 25 تیر 1403

دانشکده پزشکی

(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آذربایجان غربی)
برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

گروه انگل و قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

اهمیت رشته انگل شناسی پزشکی در ارتباط با نیازهای بهداشتی درمانی و لزوم تربیت کادر متخصص جهت آموزش و پژوهش در این رشته بر کسی پوشیده نیست. گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از سال 1387 تا کنون 12 دوره دانشجوی کارشناسی ارشد انگل شناسی پزشکی در گروه انگل شناسی و قارچ شناسی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه شروع به تحصیل کرده و 8 دوره از این 12 دوره فارغ التحصیل شده اند. تعدادی از فارغ التحصیلان نیز در مقاطع بالاتر مشغول به تحصیل یا فارغ التحصیل شده اند. گروه انگل شناسی و قارچ شناسی در حال حاضر دارای 5 نفر عضو هیئت علمی (دو استاد و چهار استادیار) و دو کارشناس آزمایشگا است. گروه انگل شناسی و قارچ شناسی در طول سه دهه گذشته در سه حیطه مشخص: آموزشی ، پژوهشی و تشخیص بیماری فعالیت داشته است. با توجه به ارتقاء سطح ارائه خدمات آموزشی این گروه به رشته های تحصیلات تکمیلی انگل شناسی پزشکی، باکتری شناسی و حشره شناسی علاوه بر رشته های وابسته پزشکی و ارائه آموزش های تئوری و عملیاتی برای دانشجویان خارجی و همچنین گسترش فعالیت های آموزش از راه دور ( آموزش مجازی)، میزان فعالیت های آموزشی و پژوهشی و تشخیصی توسعه زیادی یافته است. علاوه بر آن آموزش دانشجویان زیر گروه پزشکی، پیراپزشکی، بهداشت، پرستاری و مامایی، برای دروس انگل شناسی و قارچ شناسی ، حشره شناسی، میکروبشناسی عمومی و میکروبیولوژی دو  بر عهده این گروه بوده است. همچنین بستر آموزشی و پژوهشی مناسبی برای جذب و راه اندازی مقطع دکترای تخصصی انگل شناسی و کارشناسی ارشد قارچ شناسی می باشد

گروه انگل شناسی و قارچ شناسی در  سه بخش انگل شناسی پزشکی ، قارچ شناسی پزشکی و حشره شناسی پزشکی فعالیت می نماید. بخش انگل شناسی شامل چهار آزمایشگاه ( آموزشی، تحقیقات تک یاخته شناسی، تحقیقات کرم شناسی، ایمنوپارازیتولوژی ) ، و یک حیوان خانه فعال،  بخش قارچ شناسی شامل آزمایشگاه ( آموزشی و تحقیقات مولکولی و فیلد بالینی) و بخش حشره شناسی شامل یک آزمایشگاه تحقیقات واکسن مالاریا ( انسکتاریوم ) می باشد.

مشخصات کادر تخصصی گروه انگل شناسی و قارچ شناسی
ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

1

دکتر شهرام خادم وطن

استاد

Ph.D انگل شناسی پزشکی

2

دکتر کامبیز دیبا

استاد

Ph.D قارچ شناسی پزشکی

3

دکتر آرش امین پور

استادیار

Ph.D انگل شناسی دامپزشکی

4

دکتر رسول جعفری

استادیار

Ph.D انگل شناسی پزشکی

5

دکتر الهام یوسفی

استادیار

Ph.D انگل شناسی پزشکی

6

دکتر صابر رائقی

استادیار

Ph.D انگل شناسی پزشکی

7

دکتر نرگس اصلانی

استادیار

Ph.D انگل شناسی پزشکی

8

خانم سهیلا علی نژاد

کارشناس آزمایشگاه قارچ شناسی

کارشناس ارشد میکروب شناسی

9

آقای محمد یوسف زاده

کارشناس آزمایشگاه انگل شناسی

کارشناس ارشد انگل شناسی

 

امکانات گروه انگل شناسی و قارچ شناسی
1.کلاسهای برگزاری دروس تئوری دانشکده پزشکی از هشت نفره تا هشتاد نفره همراه با وسایل کمک آموزشی روز

2.اتاق اختصاصی دانشجویان کارشناسی ارشد همراه با وسایل کمک آموزشی و کامپیوتر

3.آزمایشگاههای تخصصی انگل شناسی شامل: 1. آزمایشگاه تک یاخته شناسی، 2.آزمایشگاه کرم شناسی، 3. آزمایشگاه ایمونوپارازیتولوژی و اتاق کشت سلولی، 4. آزمایشگاه قارچ شناسی و تشخیص مولکولی در گروه انگل شناسی و 5. آزمایشگاههای مرکز تحقیقاتی سلولی ومولکولی دانشکده پزشکی

4.انسکتاریم اختصاصی گروه انگل شناسی با امکانات کامل

5.حیوانخانه اختصاصی گروه (علاوه بر حیوانخانه مرکزی دانشکده پزشکی) همراه با تجهیزات جدید نگهداری حیوانات آزمایشگاهی مختلف نظیر موشهای سوری، رت و خرگوش
وابستگی علمی (Affiliation) 

Department of Medical Parasitology and Mycology, School of Medicine, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran. Postal Code: 571478334;Tel: 044-32754939, Fax; 044-32780801

 

 

 

 

تنظیمات قالب